Een woordvoerder betreffende een politie noemt dit “ons curieuze zaak welke gelukkig bijkans nooit doek voorkomt.” Een politie lijkt ook niet heel wat aanstalten te produceren wat te ondernemen. Wie moet je vervolgen vanwege deze kindermoord? “Over een achtergronden betreffende een daad met een pappa is niets bekendgemaakt.”Dit kan zijn een… Read More


Voor een  re-integratietraject draait dit uiteindelijk teneinde werkhervatting behalve dit bedrijf daar waar men op het ogenblik in dienst is. Vaak wordt daar aangaande uitgegaan het het om zo vlug mogelijke werkhervatting dient te kunnen doch het is niet volkomen terecht. Een tweede spoortraject is ook niet enkel gericht op ons zo vlug mogelijke … Read More